இராணி மரியா

view cart
Availability :Stock

இராணி மரியா

  • 1 customer review

Overview

சிலுவையும் கல்வாரியும் நிச்சயம் என்பது தெரிந்துகொண்டே ஓநாய்களை நோக்கி நடந்துசெல்லும் ஆட்டுக்குட்டியின் கம்பீரம்தான் இராணி மரியாவின் வரலாறு ! மானுடத்தின் அடையாளம் மன்னிப்பே என்று ஆணியடித்தாற்போல் எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல்.

Author      :அருள்பணி. சேவியர் அந்தோனி

Category :Saints

Price        :150

Pages        :256

Weight    :0.41

Size          :Demi