மனநலமே உடல்நலம்

view cart
Availability :Stock

மனநலமே உடல்நலம்

  • 1 customer review

Overview

பல்வேறு நிகழ்வுகள், விளக்கங்கள், பயிற்சிகள் வழியாக நம் மனநலத்தைச் செப்பனிடவும் அதன் மூலம் நம் உடல்நலத்தைப் பேணிவளர்க்கவும் இந்நூல் வழிகாட்டுகிறது.

Author      :அருள்பணி. முனைவர் சசி வின்சென்ட்

Category :Psychology

Price        :50

Pages        :72

Weight    :0.1

Size          :Demi