என்னைத் தொடும், இயேசுவே!

view cart
Availability :Stock

என்னைத் தொடும், இயேசுவே!

  • 1 customer review

Overview

16 காட்சித் தியானங்கள் வழியாக நாம் இயேசுவைச் சந்தித்து, தொட்டு, தொடப்பெற்று ஆன்மிக வளர்ச்சி பெற நம்மை அழைக்கிறது இந்நூல்.

Author      :அ. ம. வரப்பிரசாதம், சே. ச. தமிழாக்கம் : ர. தனராசு, சே. ச.,

Category :திருவிவிலியம்

Price        :25

Pages        :40

Weight    :0.06

Size          :Demi