இறைமொழி மருந்து

view cart
Availability :Stock

இறைமொழி மருந்து

  • 1 customer review

Overview

தனி மனிதரை மட்டுமின்றி> மானுட சமூகத்தையும் நலமாக்கிச் சீர்படுத்தும் ஓர் அருமருந்துக்கான பேராற்றல் திருவிளவிலியத்தின் இறைவார்த்தைக்கு உண்டு என எடுத்தியம்புகிறது இந்நூல்

Author      :குமார் ராஜா

Category :Bible

Price        :125

Pages        :216

Weight    :0.26

Size          :Demi