பார்த்தவை பாதித்தவை

view cart
Availability :Stock

பார்த்தவை பாதித்தவை

  • 1 customer review

Overview

சமூக மாற்றச் சிந்தனையுடன் படைக்கப்பட்ட 26 கட்டுரைகளும் நம் இதயத்தைத் தொடுகின்றன. தன்பரிசோதனைக்கு நம்மை அழைத்து, சில மரபார்ந்த சிந்தனைகளைக் கட்டுடைக்கின்றன. புதியவற்றைக் கட்டமைக்க நம்மை உந்தித் தள்ளுகின்றன.

Author      :ம.டைட்டஸ் மோகன்

Category :Social

Price        :75

Pages        :120

Weight    :0.13

Size          :Demi